BACK TO WORK!

  • Posted byrebuildaid/Demo

Tilbage til arbejdet

Efter en periode med begrænset aktivitet inden for vores frivillige og humanitære arbejde, som var på grund af de udfordringer, der opstod på grund af situationen i Afghanistan, hvor vi var nødt til at afvente udviklingen. Det frivillige og humanitære arbejde kan dog ikke vente, så vi har besluttet at genoptage vores arbejde og vende tilbage til det punkt, hvor vi slap.

Vi fortsætter samarbejdet med flere lokale partnere og har udviklet flere projekter sammen, som vil blive gennemført i nær fremtid. Et af disse projekter er kapacitetsopbygning for 60 marginaliserede skolebørn i Ghor-provinsen. Projektet er finansieret af CISU (Civilsamfundets Udviklingspulje), og implementeringen af projektet begynder den 16. september 2023.

I dette projekt vil 60 skolebørn i alderen 14-17 år blive udvalgt fra to forskellige folkeskoler i Ghor-provinsen. Projektet bruger fodbold som grundplatform til at udvikle børnenes kapacitet og kompetencer inden for områder som engelsk, computerfærdigheder, frivilligt arbejde, sundhed og trivsel.

Dette projekt bliver gennemført i samarbejde med vores lokale partner, Jameghor Charity Organization, i Ghor-provinsen.